Voorschriften

Alleen voor de persoonlijke verzorging (wassen en aankleden) heb je geen doktersvoorschrift nodig. Voor ALLE andere zorgen is er wel een voorschrift nodig.

De ziekteverzekering vergoedt de prestaties van ons via jouw ziekenfonds. Iedereen kan een beroep doen op Thuisverpleging M.W.K. ongeacht bij welk ziekenfonds je bent aangesloten. We zijn immers erkent door alle mutualiteiten. Het voorschrift, je identiteitskaart en klevers van de mutualiteit klaarleggen is voldoende.

De wet bepaald dat een beperkte aantal zorgen niet terugbetaald wordt, zoals bloeddruk meten of zuurstofsaturatie meten naast een andere uitgevoerde zorg. Voor deze zorgen vragen wij immers ook geen extra vergoeding. Want we hechten immers veel belang aan preventie.

Tegemoetkomingen & premies

Thuisverpleging M.W.K. werkt op een transparante wijze en heeft een belangrijke signaalfunctie omtrent tegemoetkomingen/premies.

Door de werking met tablets met een lezing van de identiteitskaarten, opteren we ook voor een volledige transparantie in de zorg. Tevens is het handig om het elektronisch dossier rechtstreeks bij de patiënt te hebben. Uiteraard blijft er ook nog een papieren verpleegsdossier aanwezig bij de patiënt, wat handig is voor de huisarts ivm de medicatie of andere zaken.

Daar Thuisverpleging M.W.K. rechtstreeks factureert naar uw ziekenfonds, zijn er heel wat andere kosten zoals geneesmiddelen, incontinentiemateriaal, wondzorgmateriaal enz. Deze kunnen hoog oplopen. In tijden van tekorten van pensioen, duurdere prijzen, kijkt Thuisverpleging M.W.K. ook voor uw financiële gezondheid! Dit door constante bijscholing en beroepsverantwoordelijkheid.

Bij het eerste gesprek wordt er maximaal gekeken naar uw recht tot bepaalde tegemoetkomingen/premies.

Voor meer vragen of inlichtingen kan u altijd bij ons terecht om samen de zorg optimaal te benutten.

Titels & Erkenningen

  • Referentieverpleegkundige stomazorg
  • Referentieverpleegkundige palliatieve zorgen en vroegtijdige zorgplanning
  • Referentieverpleegkundige geriatrie

Heeft u nog vragen?

Bel of mail ons met al u vragen
Contacteer ons